NeuroarchitectuurHoe passen wij neuroarchitectuur toe?
Neuroarchitectuur is heel breed en kan op verschillende ruimtelijke vakgebieden worden toegepast.
Een onderdeel is het vergaren van nieuwe informatie over de invloed van de bebouwde omgeving op de mens. Een ander onderdeel is het toepassen van de reeds aanwezige kennis op nieuwe ontwerpen. Op dit laatste focust DesignMinds zich.
Wij gebruiken resultaten uit wetenschappelijk onderzoek om nieuwe ontwerpen te optimaliseren. Per project wordt er gekeken naar de benodigde kennis en stellen zo nodig een team van experts samen. We verdiepen ons in de doelgroep en de functies van het ontwerp. Door goed contact met de opdrachtgever en doelgroep streven we samen naar een optimaal eindresultaat.