Inclusieve speeltuin Visio 'De Heukelom'


Project details

OPDRACHTGEVER       DE KONINKLIJKE VISIO
FUNCTIE                        INCLUSIEVE SPEELTUIN
PERIODE                        04/2019 - ONGOING
LOCATIE                        HAREN
OPPERVLAKTE              3500 M2

Enerzijds het verhelpen van de huidige gebreken van de speelomgeving en anderzijds het adresseren van de algemene problematiek van speelomgevingen voor kinderen met een beperking.


Ontwerp volgens nieuw ontwerpconcept, met als belangrijkste elementen:

De toepassing van het nieuwe ontwerpconcept heeft in dit project zijn primeur. Door het toepassen van deze visie wordt de nieuwe speelomgeving een plek waar kinderen niet meer worden belemmert door hun beperkingen en net als alle kinderen ongeremd kunnen samenspelen. Er is veel kennis en onderzoek verwerkt in deze visie en het doel is om de alom bekende problematiek binnen speeltuinen te verhelpen.
De volgende stap is de vertaling tot een handboek, zodat het voor iedereen makkelijker wordt om een inclusieve speeltuin te realiseren.

Wil je meer weten over de toepassing van deze ontwerpvisie op dit project?

Neem dan contact op voor het projectboek:

>CONTACT
Deze speeltuin bevindt zich op het terrein van De Koninklijke Visio, één van de grootste blindeninstituten van Nederland.

Het betreft de locatie in Haren, bestaande uit een school voor kinderen met een visuele beperking, een dagopvang, het kindercentrum voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking en een bijbehorende woongroep.
In de bestaande situatie zijn de huidige problemen in kaart gebracht middels een locatie analyse, gesprekken met de gebruikers en opdrachtgever en het programma van eisen. Vervolgens is deze informatie a.d.h.v. het ontwerpconcept vertaald naar 4 ontwerplagen die hieronder zijn afgebeeld.
Gedurende het gehele project zijn experts, kinderen van de school en sponsors betrokken.
Ontwerplagen

Spel

ONTWERPLAAG
4

Rust

ONTWERPLAAG
3

Paden

ONTWERPLAAG
2

Veld

ONTWERPLAAG
1


Bijna klaar!

De uitvoeringsfase is bijna compleet. Er moeten nog een paar kleine aanpassingen gedaan worden en ook de beplanting gaat er nog in. De kinderen spelen er al, maar hierna kan de speeltuin in gebruik genomen worden zoals hij is bedoeld. De komende jaren gaat de beplanting groeien en de gewenste vorm en hoogte krijgen. We zijn erg benieuwd hoe de kinderen en begeleiders het dan zullen gaan ervaren!

Ook in de afrondende fase zullen we nauw betrokken blijven om ervoor te zorgen dat de speeltuin écht wordt zoals we met z’n allen voor ogen hadden.